کارگاه قهوه آزمایی قهوه ست

کارگاه قهوه‌آزمایی قهوه ست در حاشیه فستیوال قهوه

قهوه ال‌سالوادور با فرآوری طبیعی و طعم‌یادهای میوه‌های استوایی آیکافی – شرکت‌کنندگان در این کارگاه، سه قهوه از کشورهای اتیوپی، کاستاریکا و ال‌سالوادور را بر اساس پروتوکلی ساده‌شده مورد ارزیابی قرار دادند. دو قهوه‌ی اتیوپی و کاستاریکا با روش شسته و قهوه ال‌سالوادور با روش خشک فرآوری شده بودند. هدف از طراحی این کارگاه تجربی، نشان دادن تاثیر روش فرآوری […]