تهیه قهوه ست

اشتباهات رایج در مورد قهوه

خرید قهوه آسیاب شده دانه قهوه پس از آسیاب شدن حتی در صورت نگهداری در بهترین شرایط  عطر و طعم خود را نسبتا سریع و طی چند روز به میزان قابل توجهی ار دست می دهد پیشنهاد می شود با داشتن آسیاب کوچک خانگی تنها لحظاتی قبل از دم کردن قهوه اقدام به آسیاب دانه […]

قانون ۴M چیست؟

ایتالیایی ها که خبرگان تهیه اسپرسو هستند برای تهیه کردن یک اسپرسوی ایده آل محقق شدن چهار شرط را لازم می دانند. این چهار شرط به قانون ۴M معروف شده است و شامل: ۱:Miscela: ترکیب قهوه مناسب ۲:Macinazione: آسیاب ۳:Macchina: دستگاه اسپرسو ۴:Mano: مهارت اپراتور دستگاه یا باریستا ۱- Miscela: ترکیب دانه های قهوه با […]

آسیاب دستی قهوه ست

قهوه را به چه میزان و چگونه آسیاب کنیم

با توجه به اینکه قهوه پس از آسیاب شدن حتی در صورت نگهداری در بهترین شرایط  عطر و طعم خود را نسبتا سریع و طی چند روز به میزان قابل توجهی از دست می دهد پیشنهاد می شود با داشتن آسیاب کوچک خانگی تنها لحظاتی قبل از دم کردن قهوه اقدام به آسیاب دانه های […]