اِروپرس Aeropress

قبل از استفاده از اِروپرس از تمیز بودن وسیله به خصوص  محفظه فیلتر آن اطمینان حاصل کنید. توصیه می کنیم از دانه های قهوه متوسط برشته شده  استفاده کنید .البته با توجه به ذائقه خود می توانید هر نوع قهوه ای را استفاده کنید چه برشته ملایم چه برشته زیاد . برای کسب بهترین نتیجه […]