رمز گشایی منوی کافی شاپ – Latte Macchiato

کلمه Macchiato به معنی نشانه گذاری شده – لکه دار شده (marked) می باشد و ترکیب کلمه لاته ماکیاتو Latte Macchiato به معنی شیر لکه دار یا نقش داده شده با اسپرسو می باشد، برای این منظور می توانید در حدود ۲۲۰ میلی لیتر شیر را داغ کنید و آنرا بوسیله نازل بخار دستگاه اسپرسو […]

اسپرسو رو گازی قهوه ست

اسپرسو ساز روگازی Stovetop Espresso

برای کسب بهترین نتیجه توصیه می شود از دانه قهوه متوسط تا تیره برشته شده استفاده کنید و دانه های قهوه را در زمان آماده سازی قهوه آسیاب کنید. درجه آسیاب را ریز تا متوسط انتخاب کنید . ابتدا محفظه پایین قهوه ساز را تا لبه دریچه اطمینان با آب سرد پر کنید. سپس محفظه […]