French Press فرنچ پرس

قبل از استفاده از فرنچ پرس از تمیز بودن وسیله به خصوص فیلتر آن اطمینان حاصل کنید. توصیه می کنیم از دانه های قهوه متوسط برشته شده  استفاده کنید .البته با توجه به ذائقه خود می توانید هر نوع قهوه ای را استفاده کنید . برای کسب بهترین نتیجه در زمان دم کردن دانه های […]